FAQ

- Är det lagligt att låsa upp operatörslåsningen?
Ja det är 100% lagligt att ta bort operatörslås.

Vad är unbranding?
- Unbranding betyder egentligen "ta bort märkning" det innebär att ta bort de förinställda menyerna som din operatör har lagt in i telefonen vid tillverkningen. Om du har en "brandad" telefon så har du säkert märkt att den innehåller en massa "reklam" och för inställda knappar som är designade att koppla dig till just den operatörens hemsidor. I samband med uppåsning kan vi i 70 % av fallen ta bort allt innehåll och göra telefonen "neutral". På så sätt blir den mer lättanvänd för dig som användare.
Ett annat otyg som operatörerna sysslar med är att begränsa vissa funktioner i din telefon med sina menyer. Om du exempelvis köpt en ny "cool" nalle med MP3 funktion så är det inte säkert att du kan ladda ner lötar varifrön du vill. Detta eftersom operatören vill tjäna så mycket pengar som möjligt på dig. Efter unbranding så försvinner alla dessa begränsningar.
Bilder, kontakter och nerladdade ringsignaler försvinner vid unbranding. Ta alltid en backup på telefonen innan du lämnar in den för unbranding.
OBS! Vi ansvarar inte för färlorad data i samband med unbranding.

- Måste jag vänta bindningstiden ut innan jag kan få min telefon uppåst?
Nej, vi kan låsa upp din telefon när som helst. Många av våra kunder kommer in till oss direkt efter att dom har köpt telefonen för att få den upplåst.

- Lämnar ni garanti på ert jobb?
Vi lämnar alltid kvitto på utfört arbete, spara detta då det är ert garantibevis. Vi garanterar våra upplåsningar, att om telefonen av någon anledning skulle låsa sig igen så låser vi kostnadsfritt upp denna igen. Om telefonen vid någon sorts service skulle bli låst igen åtgärdar vi även detta.

- Hur vet jag om min mobil är operatörslåst?
Olika telefoner ger olika felmeddelanden, men om din telefon fungerar med 1 kort ex Telia och inte går att använda med ett kort från en annan operatör så är den med största sannolikhet operatörslåst.

- Om jag tar bort operatörslåset, påverkar detta garantin?
Att avlägsna operatörslåset påverkar inte garantin.

- Låser ni upp stöldspärrade telefoner?
Nej!